Rozwijaj Biznes

     Każdy manager co jakiś czas staje przed problemem typu trzeba coś zmienić. Zmienić nie zawsze dla tego że jest źle ale dla tego by coś poprawić, usprawnić, zrobić krok na przód po prosty rozwijać się. Po takiej refleksji nasuwa się więcej pytań niż odpowiedzi. Co zmienić? Jak zmienić?
     W przypadku „co zmienić?” opcji jest kilka: może produkt?, może procesy wewnątrz?, może coś w sferze marketingu? a może wprowadzić nową usługę lub zmodyfikować dotychczasową?
    Odpowiedź na pytanie „jak zmienić?” to dopiero gąszcz pytań:
  • Skąd wziąć pomysły na zmianę?
  • Jak ocenić, które pomysły są warte wprowadzenia w firmie, a którymi nie warto się zajmować?
  • Ile będzie kosztowało wdrożenie nowego pomysłu?
  • Ile zajmie to czasu i jak zaangażować pracowników?
  • Czy wprowadzana zmiana nie zakłuci obecnie realizowanych zadań w firmie?
  • Czy nie odbije się to na wydajności i tym samym na spadku rentowności?
  • Czy pracownicy chętnie zaangażują się we wprowadzanie nowych pomysłów i jak ich zmotywować do podjęcia aktywności w działaniach niestandardowych?

     Drogi czytelniku na tej stronie w zakładce „Blog” będziemy publikować artykuły przedstawiające najlepsze praktyki stosowane przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Będziemy przy tym wykorzystywać badania i analizy przeprowadzane przez różne grupy badawcze.
     Naszym celem jest pomoc menadżerom w budowaniu takiej organizacji firmy by miała ona zdolność w sposób powtarzalny przeprowadzać procesy od zbierania pomysłów do ich wdrożenia.
    Jeżeli ilość publikowanych informacji jest niewystarczająca lub coś wymaga dokładniejszego przedstawienia proszę o przesłanie takiej informacji do nas na adres wm@cobweb.pl.
    Chętnie zaangażujemy się w pomoc w projekcie przekształcenia zwykłej organizacji w firmę mającą zdolność do wdrażania innowacyjni. Uważamy, że we współczesnym świecie przy bardzo dynamicznych zmianach firma bez wbudowania w organizacje zdolności do wdrażania nowych pomysłów nie tylko nie ma potencjału do wzrostu ale wręcz będzie miała problem z utrzymaniem się na rynku.
Copyright Cobweb.pl